Wsparcie

Znajdziesz tutaj linki do organizacji i instytucji wspierających młodych, mobilnych Europejczyków i Europejki. Organizacje/instytucje te mogą odpowiedzieć na Twoje konkretne pytania/zaoferować Ci konkretne usługi. Każdy link jest krótko opisany byś wiedział/-a, co pod nim znajdziesz.

Wsparcie specjalne dla młodych poszukujących pracy w UE (18 – 35 lat) oraz europejskich pracodawców, chcących zatrudniać/o/oferować staże czy praktyki. Kontaktuje pracowników z pracodawcami, wspiera finansowo (np. wyjazd na rozmowę kwalifikacyjną za granicę, kurs językowy…). Wsparcie dostępne w 28 krajach UE + Norwegii i Islandii. Szczegóły w j. angielskim, francuskim i włoskim tutaj: YFEJ

 

wtorek, 13 sierpień 2019 16:53

EPSO

Napisane przez

 

Europejskie Biuro Doboru Kadr.
Prowadzi rekrutację do instytucji Unii Europejskiej. Informacje są dostępne we wszystkich językach UE (możesz zmienić język w prawym górnym menu).

 

epso

wtorek, 13 sierpień 2019 16:37

System SOLVIT

Napisane przez

 

Bezpłatna usługa online wspierająca obywateli UE w przypadku naruszenia ich praw UE jako obywatela lub firmy przez władze publiczne w innym kraju UE. Informacje dostępne we wszystkich językach UE.

system solvit

wtorek, 13 sierpień 2019 16:14

Connection Opportunities for People in Europe (COPE)

Napisane przez

 

Projekt/platforma COPE – ma na celu podniesienie umiejętności przekrojowych i zdolności do zatrudnienia przenoszonych w pracy dla młodych ludzi o mniejszych szansach (YPWFO). Projekt ten został sfinansowany przez British National Council of Ecorys i współfinansowany z unijnego programu Erasmus +. Szkolenia będą zasadniczo koncentrować się na szkoleniach na rzecz rozwoju osobistego młodych ludzi. Te nowe umiejętności pomogą im w codziennym życiu, podczas projektu mobilności i / lub w ich rozwoju kariery.

COPE

czwartek, 24 styczeń 2019 21:08

Podnoszenie kompetencji doradców zawodowych

Napisane przez

Dzięki projektowi Eurodoradztwo Polska możliwe jest doskonalenie kompetencji zawodowych i rozwijanie warsztatu pracy doradców zawodowych. Znajdziesz tu publikacje na temat narzędzi, metod i technik poradnictwa zawodowego, publikacje z zakresu teorii i dobrych praktyk poradnictwa zawodowego. Dowiesz się o konferencjach/seminariach/szkoleniach - krajowych i międzynarodowych.
Eurodoradztwo

czwartek, 24 styczeń 2019 20:54

Europejski Portal Mobilności Zawodowej (EURES)

Napisane przez

EURES pomaga osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia i pracodawcom w rekrutacji pracowników z całej Europy. EURES to oparta na współpracy sieć, której celem jest ułatwianie swobodnego przepływu pracowników pomiędzy 28 państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią, Islandią, Lichtensteinem i Norwegią.
EURES

 

czwartek, 10 styczeń 2019 13:45

Program Europass

Napisane przez

 

Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy

(również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE): Europass CV, Paszport językowy, Mobilność (potwierdza, m.in. doświadczenie wolontariatu), Suplement do dyplomu dla absolwentów szkół wyższych oraz Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Mistrza, Czeladnika).

W Krajowym Centrum Europass w każdym kraju UE uzyskasz bezpłatne informacje i wsparcie w przygotowaniu tych dokumentów.

Europass